PROKERKami selaku pengurus Rohis SMA Negeri 1 SEWON ingin memberikan rancangan program kerja kami sebagai tanda pertanggungjawaban kami selama 1 tahun kepengurusan. Kami mengucapkan kepada seluruh kakak-kakak kelas XII dan kakak-kakak alumni yang telah membantu dan membimbing kami selama ini sehingga kami dapat menyelesaikan rancangan program kerja kami.
Strategi
Jadikan iman seagai tempat berpijak, ilmu dan akhlak seagai langkah, lincah dan taktik, kukuh dalam prinsip, bijak dalam bertindak, luwes dalam bersikap, berlomba dalam kebaikan itu sebagai modal utama dalam melaksanakan program kerja dalam satu organisasi.
Sasaran
Sasaran Pembinaan Rohani Islam (Rohis) meliputi:
  1. Pengembangan daya inteletual dikalangan anggota yang dilandasi iman, ilmu dan amal.
  2. Pemberdayaan kualitas remaja yang siap pakai dalam menatap masa depan yang penuh tantangan.
  3. Menumbuhkembangkan ukhuwah islamiyah dikalangan remaja
Jenis Proker
1.       Proker mingguan
2.       Proker bulanan
3.       Proker tahunan

0 komentar:

Posting Komentar