Sabtu, 03 Februari 2018

SIAPA YANG DI CINTAI RASULLULLAH

Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya, di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya paling dekat denganku pada hari Kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian.

Dan sesungguhnya, orang yang paling aku benci lagi paling jauh tempat duduknya dariku pada hari Kiamat adalah ats-tsartsârûn, al-mutasyaddiqûn, dan al-mutafayhiqûn." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami sudah tahu siapa ats-tsartsârûn dan al-mutasyaddiqûn. Tapi siapakah al-mutafayhiqûn itu?" Nabi ﷺ menjawab, "Yaitu orang-orang yang sombong" ... (HR At-Tirmidzi, No. 2019 dari Jabir bin Abdullah ra.)
.
🍑 ... Di antara makna akhlak yang baik menurut Ibnu Al-Mubarrak adalah wajah yang berseri-seri (ramah), melakukan perbuatan baik, dan menyingkirkan gangguan.
Adapun menurut Al-Hafizh, akhlak yang baik adalah memilih hal-hal utama serta meninggalkan hal-hal yang hina.

Kumpulan akhlak yang baik ini sebagiannya terkumpul dalam ayat, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh" ... (QS Al-A'râf, 7:199)
.
🥝 ... Lalu, apa yang dimaksud dengan ats-tsartsârûn? Ats-tsartsar adalah orang yang banyak bicara lagi dibuat-buat.
Al-mutasyaddiq adalah orang yang angkuh kepada orang lain dengan ucapannya, memfasih-fasihkan lagi mempersulit pembicaraan.

Adapun al-mutafayhiq, asal katanya al-fahqu yang bermakna berisi penuh, yaitu orang yang memenuhi mulutnya dengan pembicaraan, berpanjang lebar dan berbicara tidak jelas karena sombong, serta meninggikan diri untuk memperlihatkan keunggulannya kepada orang lain. 🍉 ... Syaikh Faishal Alu Mubarak, Tathrîz Riyâdhush Shâlihîn (Terjemah: Riyadush Shalihin dan Penjelasannya), hlm. 452
.

0 komentar:

Posting Komentar